Условия

Условия за предоставените услуги. (Online agreement.)
Общи условия за покупко-продажба чрез сайта за електронна търговия www.thumbelina.rocks
Този документ представя Общите условия на договор за покупко-продажба между Тъмбелина ООД, който осъществява продажба на стоки от разстояние посредством неговия сайт за електронна търговия www.thumbelina.rocks , наречен по-долу за краткост “ Онлайн магазин” от една страна и потребителят, съгласил се с тези Общи условия, наречен по-долу за краткост “Клиент”, от друга, във връзка закупуването на предлаганите чрез www.thumbelina.rocks стоки, както и всички други условия за ползване на услугите, предоставяни чрез сайта www.thumbelina.rocksПоръчки


Във формата за поръчки Вие избирате вида и количеството на стоката/стоките която/които желаете да закупите.


Преди да потвърдите вашата поръчка вие следва да се убедите, че данните ви за доставка са коректно попълнени, защото в противен случай ние няма да имаме възможност да извършим доставката.


Всички цени на стоки са посочени в български лева и са с включен ДДС, освен ако не бъде променена валутата чрез линка в долната част на сайта.


Посочените в сайта цени са за един брой/чифт от отделните стоки и не включват стойността на доставката до клиента.


Стойността на доставката е за сметка на Клиент и се калкулира ръчно след подаване на поръчката.


С натискане на бутона "Поръчай" при оформяне на Вашата поръчка, Вие декларирате, че сте прочели настоящите Общи условия и се съгласявате с тях.


След изпращане на Вашата поръчка и след проверка наличността на заявените стоки ще Ви изпратим съобщение за приемане на поръчката на посочения от Вас адрес на електронна поща.


Плащане


Начина на плащане, който в момента предлагаме е наложен платеж.


Вие плащате на куриера стойността на стоките от вашата поръчка, както и стойността на доставката при получаването им.


Плащанията на стоки към Тъмбелина ЕООД са неавансови и преди изтичане на срока от 14 работни дни, в който може да върнете поръчаните от Вас стоки, платената от Вас сума се счита като задатък съгласно чл.93 от ЗЗД.


Срок и начин на доставка


След потвърждаване на поръчаните от вас стоки, те ще ви бъдат доставени не по-късно от 7 работни дни от датата на съобщението за приемане на поръчката на посоченият от вас адрес чрез куриерска фирма Еконт.
Отказ от сключения договор


Съгласно лл. 55 от ЗЗП Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В такъв случай можете да ни върнете обратно получената стока, а ние ще ви възстановим нейната стойност. За да се възползвате от тази възможност е необходимо стоката да е със запазен добър търговски вид,със запазени оригинални етикети, да не е употребявана и в оригиналната опаковка.


Разходите за връщане на стоката са за Ваша сметка.


Право на рекламация


При констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер или несъответствие с обявената търговска марка Вие имате право на рекламация съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.


При предявяване на рекламация може да претендирате за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената.


При предявяване на рекламация е необходимо да приложите и документите, на които се основава претенцията: документ за платена цена; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Политика за използване на бисквитки от www.thumbelina.rocks собственост на Тъмбелина ЕООД със седалище гр.София, ул.Солун 59Д
Бисквитките са малки файлове, съдържащи букви и цифри и се съхраняват на компютъра или мобилното устройство, използвано за достъп до интернет. Сървъра на уеб страницата ни изпраща изискване към вашия браузър (Internet Explorer, Chrome или други), чрез което се инсталират бисквитките.
Използването на бисквитките прави възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на информацията в зависимост от предпочитанията му.
Посещаването на уеб сайта ни може да създаде бисквитки със следните цели :
Бисквитки за производителност на сайта;


Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;


Биквитки за географско насочване;


Бисквитки за регистрация;
Повече иформация относно бисквитките може да бъде намерена на следните адреси:


http://www.google.com/policies/technologies/cookies/


http://www.allaboutcookies.org/


http://www.youronlinechoices.com/bg/


Информация по чл. 112-115 от ЗЗП


Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки


Комисия за защита на потребителите


Онлайн решаване на спорове
За контакт с нас:


e-mail info@thumbelina.rocks


Тъмбелина ЕООД


ЕИК: 204515213


Седалище: гр.София, ул.Солун 59Д


 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.